الاثنين، 3 نوفمبر 2008

حذاء شتوي مع الطريقة Steps for slipper


الطريقة موضحة بالرسم والصور:
The steps for Slipper


2 Comments:

Cristal said...

OI AMIGA!!!SEU BLOG É LINDO, ADOREI!!! TENHA UMA LINDA TERÇA-FEIRA, BJOS...

Lady Hands said...

Hello to you, Linda, visiting a happy kind.
Greetings to you with kisses.

Olá para você, Linda, visitando uma espécie feliz.
Saudações a você com beijos.